گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# اوپک

نگاه روس ها به خروج قطر از اوپک

نگاه روس ها به خروج قطر از اوپک

جهش قيمت نفت پس از توافق کاهش توليد اوپک

جهش قیمت نفت پس از توافق کاهش تولید اوپک

عقبگرد نفت در آستانه ديدار روز جاري اوپک

عقبگرد نفت در آستانه دیدار روز جاری اوپک