گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

# اوپک

قيمت سبد نفتي اوپک از 72 دلار عبور کرد

قیمت سبد نفتی اوپک از ۷۲ دلار عبور کرد