گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#هورالعظیم

تکذيب نشت نفت در تالاب هورالعظيم

تکذیب نشت نفت در تالاب هورالعظیم

هيچ نفتي درهورالعظيم نشت نکرده است

هیچ نفتی درهورالعظیم نشت نکرده است

هورالعظيم کاملا پر شد

هورالعظیم کاملا پر شد