گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#متهم

کريستيانو رونالدو متهم به ستاره‌کُشي!

کریستیانو رونالدو متهم به ستاره‌کُشی!