گوش به زنگگوش به زنگ

#فوری

80 درصد یمنی‌ها به کمک های فوری غذایی نیاز دارند

۸۰ درصد یمنی‌ها به کمک های فوری غذایی نیاز دارند

عکس ؛ پیام غفوری برای سید مهدی رحمتی

عکس ؛ پیام غفوری برای سید مهدی رحمتی