زاینده رود

  • خداخافظی با زاینده رود

    خداخافظی با زاینده رود

    معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: طی تعهدی که با کشاورزان بسته شد قرار بود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در رودخانه برای کشت پاییزه جاری باشد که این میزان در روز ۱۳ آذر تمام می‌شود و خروجی سد زاینده‌رود به‌طور کامل بسته خواهد شد.

google-site-verification=Xs5t2avihty62k-cWBW_tL4wR38FhgEcQ8_PHQ5m0y8