گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#دانا

زلزله 3.6 ريشتري آبدانان را لرزاند

زلزله ۳.۶ ریشتری آبدانان را لرزاند