گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#تولید نفت

ترامپ خواستار عدم کاهش توليد نفت اوپک شد

ترامپ خواستار عدم کاهش تولید نفت اوپک شد