تنهایی

  • چگونه از تنهایی خود لذت ببریم؟

    چگونه از تنهایی خود لذت ببریم؟

    هرچند انسان به ذاته موجودی اجتماعی است اما برخی اوقات نیز، نیاز به تنهایی دارد. به عنوان مثال ممکن است از یک رابطه عاطفی طولانی مدت بیرون آمده باشید و نیاز به کمی استراحت داشته باشید. اما اگر بلد نباشید که از تنهایی خود لذت ببرید ممکن است بعد از گذشت زمان، تنهایی برای شما به مسئله ای بغرنج تبدیل شود

google-site-verification=Xs5t2avihty62k-cWBW_tL4wR38FhgEcQ8_PHQ5m0y8