گوش به زنگگوش به زنگ

#برانکو

دردسر خریدِ برانکو برای پرسپولیسی ها !

دردسر خریدِ برانکو برای پرسپولیسی ها !

عکس ؛ تعویق معارفه رسمی برانکو در الاهلی

عکس ؛ تعویق معارفه رسمی برانکو در الاهلی