گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#اوپک

مهم‌ترين اولويت اوپک پلاس چيست؟

مهم‌ترین اولویت اوپک پلاس چیست؟

قيمت سبد نفتي اوپک از 72 دلار عبور کرد

قیمت سبد نفتی اوپک از ۷۲ دلار عبور کرد