گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#اوپک

قيمت سبد نفتي اوپک از 66 دلار فراتر رفت

قیمت سبد نفتی اوپک از ۶۶ دلار فراتر رفت

متأسفانه توليد نفت ايران در اوپک چهارم است

متأسفانه تولید نفت ایران در اوپک چهارم است

کارشکني آمريکا در ماموريت اوپک

کارشکنی آمریکا در ماموریت اوپک