اخبار انسان - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#انسان

نخستين نوزاد انسان در فضا متولد مي‌شود

نخستین نوزاد انسان در فضا متولد می‌شود