با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.telexiran.com/rss
RSS صفحه اصلی https://www.telexiran.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
از نگاه دیگر کشورها https://www.telexiran.com/rss/tp/75
سیاسی https://www.telexiran.com/rss/tp/1
اقتصادی https://www.telexiran.com/rss/tp/19
ورزشی https://www.telexiran.com/rss/tp/60
سبک زندگی https://www.telexiran.com/rss/tp/16
فرهنگ و هنر https://www.telexiran.com/rss/tp/3
جامعه https://www.telexiran.com/rss/tp/2
علمی و فناوری https://www.telexiran.com/rss/tp/15
اخبار ویدئویی https://www.telexiran.com/rss/tp/20
اخبار ویدئویی > فیلم https://www.telexiran.com/rss/tp/63
اخبار تصویری https://www.telexiran.com/rss/tp/56
پیشخوان روزنامه‌ها https://www.telexiran.com/rss/tp/57