آخرین اخبار

۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
افزایش سرمایه چند شرکت بورسی

شرکت های قند هکمتان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و داروسازی ابوریحان از پیشنهاد افزایش سرمایه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی فوق العاده خبر دادند.

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، هیات مدیره شرکت قند هکمتان قصد دارد به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه دهد.

قهکمت، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۱۰میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به مبلغ ۳هزار و ۷۸میلیارد ریال افزایش دهد و این اقدام از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها عملیاتی می شود و به منظور اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت افزایش می یابد.   افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در اطلاعیه ای از پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

وسکاب در این گزارش اعلام کرده است که سرمایه شرکت از مبلغ ۶هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۲هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش می یابد و این اقدام به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ها است که منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه  می دهد. «دابور» در گزارشی اعلام کرد که سرمایه این شرکت از مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۰میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پیشنهاد می شود و به منظور به منظور ایجاد خط جدید آمپول سازی و اصلاح G.M.P کلیه خطوط است.

گفتنی است؛ مجوز این افزایش سرمایه را باید سازمان بورس و اوراق بهادار صادر کند و سپس به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

قهکمت، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۱۰میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به مبلغ ۳هزار و ۷۸میلیارد ریال افزایش دهد و این اقدام از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها عملیاتی می شود و به منظور اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت افزایش می یابد.   افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها در اطلاعیه ای از پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

وسکاب در این گزارش اعلام کرده است که سرمایه شرکت از مبلغ ۶هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۲هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش می یابد و این اقدام به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری ها است که منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه  می دهد. «دابور» در گزارشی اعلام کرد که سرمایه این شرکت از مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۹۰۰میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پیشنهاد می شود و به منظور به منظور ایجاد خط جدید آمپول سازی و اصلاح G.M.P کلیه خطوط است.

گفتنی است؛ مجوز این افزایش سرمایه را باید سازمان بورس و اوراق بهادار صادر کند و سپس به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

کد خبر 88417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =