آخرین اخبار

اصلاح هندسی میدان جمهوری اسلامی در کمد بایگانی شهرداری کرج

اصلاح هندسی میدان جهموری اسلامی از سال ها پیش در دستور کار بوده و در هر دوره ای عده ای برای این میدان نقشه ها کشیده و هر کدام به کمدهای بایگانی شهرداری کرج منتقل شده است.

  البرز: موضوع احداث زیر گذر شمالی جنوبی جمهوری اسلامی چند هفته ای است که فضای رسانه ای البرز را از آن خود کرده است. پروژه ای که تنها حامیانش شهردار و مجموعه تحت مدیریت اش است. ادعای این مطلب در گفته های اخیر اعضاء شورای شهر و مخالفت آنان با این طرح است. 

آنگونه که از اظهار نظرهای مدیران شهرداری مشخص است، اصلاح هندسی میدان جهموری اسلامی از سال ها پیش در دستور کار بوده و در هر دوره ای عده ای برای این میدان نقشه ها کشیده و هر کدام به کمدهای بایگانی شهرداری کرج منتقل شده است.

« پرگو معاون» از مهندسان شهرسازی فعلی و قبلی شهرداری کرج در خصوص این پروژه می گوید: از سال 91 به بعد اصلاح هندسی میدان جمهوری اسلامی در دستور کار شهرداری کرج بوده است اما تا این زمان نه اصراری به اجرای آن بود و نه کسی مایل بود که این میدان اصلاح هندسی شود.

شورای دوم احداث ساختمان شهرداری در ضلع شمال شرقی میدان را در دستور کار قرار داد، اما مخالفت ها اجازه نداد تا ساختمانی که مجید سریزدی و تیم شهرسازی آن که اکنون معاون شهرسازی شهرداری کرج یکی از مدیران آن بوده و شهردار کنونی نیز در دوره وی مسئولیت هایی را داشته است.

شورای هفت ساله سوم هم به دنبال تهاتر اراضی شمال شرقی و جنوب غربی میدان جمهوری و واگذاری آن به شرکت سابیر به جای طلب خود بود که آنهم به سرانجام نرسید.

شورای چهارم اما با دستانی پر تر به میدان آمد و تلاش کرد تا به تعبیر خود با بارگذاری مناسبی که بر روی چند قطعه زمین بزرگ کرج داشته اند آن را به جای طلب شرکت سابیر به عنوان پیمانکار اصلی پروژه قطار شهری به گروه سرمایه گذاری غدیر و سازمان بیمه تامین اجتماعی واگذار نمایند که آنهم سرانجام مناسبی پیدا نکرد.

در این شورا پیشنهاد ساخت پل طبیعت نیز در این میدان ارائه شد که « سعید فیروزگاه» که ریاست کمیسیون عمران شورای چهارم را بر عهده داشت به دنبال آن بود، که آن هم با پایان یافتن مهلت شورای چهارم و تشکیل شورای پنجم به کمد بایگانی طرح های شهرداری کرج سپرده شد.

شورای پنجم اما با نگاهی متفاوت تر وارد میدان شد. اعضای این شورا در ابتدای فعالیت خود، احداث هر گونه تقاطع غیر همسطح در شهر کرج را ممنوع دانسته و تلاش داشتند که هیچگونه تقاطع غیر همسطحی در شهر کرج احداث نشود.

مخالفت برخی از مخالفین کنونی احداث زیرگذر جمهوری اسلامی اما تا پایان سال سوم شوراها ادامه یافت و اجازه ندادند تا پروژه تقاطع غیر همسطح جدیدی در شهر کرج کلنگ زنی و یا احداث شود، اما به یکباره لایحه احداث چند تقاطع غیر همسطح به شورای شهر کرج ارائه می شود. تقاطع غیر همسطح چهارراه گلزار به شهید شمس، تقاطع غیر همسطح سربازان گمنام و سه باندی رجایی شهر(بلوار آزادی)، تقاطع غیر همسطح میدان جمهوری بلوار ماهان، تقاطع غیر همسطح میدان دانشگاه بلوار موذن.

«رحیم خستو » در گفت و گویی آورده است: موضوع تقاطع های غیر همسطح در شهر کرج در لایحه ای در تاریخ اول آبان سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر کرج اعلام می شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج می گوید: این لایحه به کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج ارسال می گردد و در نهایت مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج در تاریخ اول بهمن ماه سال گذشته که جلسه ۱۷۵ شورای اسلامی شهر کرج برگزار می گردد ارسال می شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه به نحوه بررسی این مصوبه اشاره کرده و می گوید: مصوبه کمیسیون حذف اعتبار گلزار به شمس بوده که مورد موافقت اعضا قرار گرفته و اعتبار آن به پروژه ماهان بلوار آزادی ( سه باندی رجایی شهر) اضافه می شود.

امابه یکباره پروژه در 12 شهریور ماه بدون اطلاع اعضای شورای شهر آغز به کار می کند. سارا دشتگرد عضو شورای اسلامی شهر کرج در این خصوص می گوید: اساسا با اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح در شهر مخالفم و مخالفت خود را نیز در مقاطع مختلف اعلام نموده ام.

به گفته وی یکی از سیاست های اصلی شورای پنجم عدم اجرای تقاطع های غیر همسطح است. این عضو شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مهندسی ارزش این پروژه که توسط شهردار و با حضور بسیاری از ارگان ها و مراکز برگزار شد، می گوید: اساسا با اجرای هر گونه تقاطع غیر همسطح در شهر کرج مخالفم.

وی می گوید: زیر گذر شمالی جنوبی جمهوری اسلامی مشکلات فنی بسیاری دارد که متاسفانه نه مشاور و نه معاونت فنی عمرانی شهرداری در این خصوص پاسخگو نیستند.

رحیم خستو نایب رییس شورا نیز اعتقاد دارد که شهرداری در اجرای این پروژه تناقض های بسیاری را دارد.

او می گوید: در جلسه مورخه اول آبان سال ۹۸که معاونت عمرانی شهرداری کرج نیز حضور داشته در خصوص زیر گذر شمالی جنوبی جمهوری اسلامی اعلام می شود که امکان احداث شمالی جنوبی زیر گذر جمهوری اسلامی وجود ندارد چرا که شیب زیاد این پروژه اجازه چنین فعالیتی را نمی دهد.

«دوقی» استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز نیز از ایرادات فنی وارد بر این پروژه سخن می گوید و اظهار می دارد: به گفته مشاور پروزه شیب ورودی به زیر گذر جمهوری اسلامی از شمال 9/6 درجه است که این شیب برای چنین پروژه ای زیاد بوده و خطر آفرین است.

او می گوید: هم اکنون پل شهدای روحانی در هنگام ورود به میدان جمهوری به دلیل شیب زیاد با خطرات بسیاری مواجه است حال فرض کنید با چنین شیبی وارد شیب جدید خواهید شد که بیشتر از شیب کنونی پل شهدای روحانی است.

به گفته مسئولین پروژه به فاصله 100 متر از انتهای پل روحانی، دهانه ورود به زیر گذر شمالی جنوبی جمهوری اسلامی آغاز و با شیب 9/6 درجه وارد زیر گذر شده و در نهایت با شیب 4 درجه از زیرگذر خارج می شود.

در ماده 8 ضوابط و مقررات گذربندی طرح تفضیلی اعلام می گردد که فاصله بین دو تقاطع غیر همسطح در معابر شریانی درجه 2 می بایست بین 300 تا 500 متر که به گفته بسیاری از کارشناسان فاصله بین دو تقاطع شهدای روحانی و زیر گذر در حال احداث جمهوری اسلامی کمتر از 100 متر است.

سارا دشتگرد در این خصوص می گوید: متاسفانه شهرداری با ضوابط طرح تفضیلی دوگانه برخورد می کند. آنجا که می بایست لزوم احداث شمالی جنوبی زیر گذر جمهوری اسلامی را متذکر شود از الزام طرح تفضیلی در احداث این زیر گذر می گوید و آنجا که این ضوابط اجازه ساخت دو زیر گذر در فاصله یک صد متر را نمی دهد توجهی به الزامات و قوانین طرح تفضیلی ندارد.

احد رسولی رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شهرداری کرج نیز به این موضوع اشاره کرده و می گوید: متاسفانه شهرداری به الزامات فنی این پروژه توجه کمی داشته اند که این عدم توجه در آینده مشکلات جدی ای و خطر آفرینی را برای شهر کرج ایجاد خواهد کرد.

« عسگر نصیری» معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج اما اجرای این پروژه را به مصوبه شورا احاله می دهد او می گوید: عده ای می گویند من مخالف این پروژه ام اما من لایحه ای را به شورای شهر ارسال کردم که شورا آن را مصوب کرده است.

بر اساس گفته های خستو نایب رییس شورای اسلامی شهرکرج لایحه مورد تصویب قرار گرفته لایحه شرق به غرب ماهان بوده است نه شمالی جنوبی جمهوری اسلامی.

نصیری اما همچنان بر مخالفت تلویحی خود باقی است و می گوید: در حال حاضر معتقدم اگر با همین شرایط زیر گذر شمالی جنوبی جمهوری اسلامی هم احداث شود ترافیک به میدان دانشگاه منتقل شده و میدان دانشگاه گره ترافیکی جدیدی خواهد شد.

پایان پیام/ 301

کد خبر 61069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =