دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد

درسال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۶۴.۲ درصد بوده است.

 تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور ۹۹-۹۰ نشان می دهد که  متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۳۰.۵ درصد افزایش از ۴۸۴۳۹ هزار ریال در سال ۹۸ به ۶۳۴۶۸۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.

 متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی با ۳۱.۲ درصد افزایش از ۲۶۵۹۶۶هزار ریال درسال ۹۸ به ۳۴۸۹۸۲ در سال ۹۹ رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸.۰ درصد افزایش از ۵۴۱۰۰۷ هزار ریال در سال ۹۸ به ۷۴۶۷۶۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.

 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۴۱.۶ درصد افزایش از ۲۹۷۰۲۲ هزار ریال درسال ۹۸ به ۴۲۰۴۷۰هزار ریال درسال ۹۹ رسیده است.

 در سال ۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۵۲.۹ درصد و ۳۷.۵درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار می باشد.

 درسا ل۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۰ و ۵۳.۳ درصد است.

 درسال ۹۹، نسبت به حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ و ۶۴.۲ درصد است.

 با توجه به جدول یک  درسال ۹۹ متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۷۴۶۷۴۶ هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی ۴۲۰۴۷۰ هزار ریال می باشد که این مقدار نسبت به سال ۹۸ در خانوارهای شهری ۳۸.۰ درصد و در خانوار روستایی ۴۱.۶ درصد رشدداشته است.

دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد

دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد

دستمزد کارگران فقط ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد

کد خبر 131024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =