آخرین اخبار

پاسخ وزیر نفت به سوال نمایندگان در دستورکار مجلس

جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کارهای پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نظام رتبه بندی معلمان ( تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی در جلسه علنی مورخ 10/3/1400 به تصویب رسید.)

 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسـیون کشـاورزی، آب، منـابع طبیعـی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات کشاورزی (در اجرای تبصره (1 ) ماده (45 (آئین نامه داخلی مجلس) 

 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی

گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحـاقی بـه کنوانسـیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح ماده (8 ) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور 

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلـس بـر رفتـار نمایندگان

تقاضای فوریت موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

طرح یا لایحه میزان فوریت طراح لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره های (1) و (2 ) مـاده(2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

سوال ها سؤال های آقایان قندعلی ورناصری نماینده محترم مسجد سلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا(یـک فقره) و جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد (یک فقـره) از وزیـر محتـرم نفـت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش کمیسیون ویژه جهـش و رونـق تولیـد و نظـارت براجـرای اصل(44) قانون اساسی در مورد: لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه مقاوله نامه بازرسی کار 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنـی و بهداشـت شـغلی 

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه همکـاری اقتصـادی و تجـاری بـین دولت‌هـای ساحلی خزر

گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد : طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره (1 ) ماده (45) (آئین نامه داخلی مجلس) 

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور(در اجرای تبصـره(1 (مـاده(45 (آئـین نامـه داخلی مجلس)

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران(در اجرای ماده (212 (آئین نامه داخلی مجلس )

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصـوص " موارد اعلامی نقض اصول(77 (و (125 (قــانون اساســی در موضــوع ســند 2030) " در اجــرای مــاده(234 ( آیین نامه داخلی مجلس) 5.گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از نحـوه احداث پتروشیمی الوند(در اجرای ماده (212 (آیین نامه داخلی مجلس) 6 .گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحـص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دسـتگاههای اجرایـی (در اجـرای مـاده (212 ( آئین نامه داخلی مجلس) 7 .گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قـانونی در نحـوه انتخـاب و انتصاب رئـیس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار (در اجـرای مـاده(234 (آیـین نامـه داخلی مجلس) 8.گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آمـوزش کشـور از سـال 1391) در اجـرای ماده (212 (آئین نامه داخلی مجلس)

کد خبر 110760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =