گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#یورو

جريمه 1 ميليارد يورويي براي گوگل

جریمه ۱ میلیارد یورویی برای گوگل