خبر فوری

#کارلوس کیروش

مستند اربعین ساخته ناصر تقوایی ۰۰:۲۱:۱۶
درمان چرک گلو و گوش ۰۰:۰۲:۱۵

درمان چرک گلو و گوش

۴
درمان معجزه انگیز خانگی گوش درد ۰۰:۰۱:۲۹
تسکین درد گوش با گیره لباس! ۰۰:۰۴:۳۱
۱۱
درمان آسان و ساده از وزوز گوش ۰۰:۰۵:۴۱
۱۰
عفونت گوش میانی در کودکان ۰۰:۱۱:۱۸
۹
دکتر حسنانی: چرا گوش عفونت می کند؟ ۰۰:۰۱:۳۵
راهکار درمان درد گوش ۰۰:۰۰:۵۳

راهکار درمان درد گوش

۱۰
شکل گیری عفونت گوش ۰۰:۰۲:۵۲

شکل گیری عفونت گوش

۶

بستن