اخبار پس لرزه تهران - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#پس لرزه تهران

آخرين آمار مصدومان زلزله تهران

آخرین آمار مصدومان زلزله تهران

آخرين آمار مصدومان زلزله تهران اعلام شد

آخرین آمار مصدومان زلزله تهران اعلام شد

آخرين آمار مصدومان زلزله تهران

آخرین آمار مصدومان زلزله تهران

آخرين آمار مصدومان زلزله تهران/ 2 تن جان باختند

آخرین آمار مصدومان زلزله تهران/ ۲ تن جان باختند

اعلام آخرين آمار مصدومان زلزله تهران و البرز

اعلام آخرین آمار مصدومان زلزله تهران و البرز