اخبار محمد بن سلمان - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#محمد بن سلمان

واگذاري منصب جديد به محمد بن سلمان

واگذاری منصب جدید به محمد بن سلمان

واگذاري منصب جديد به محمد بن سلمان

واگذاری منصب جدید به محمد بن سلمان