خبر فوری

#لیگ قهرمانان اروپا

مستند اربعین ساخته ناصر تقوایی ۰۰:۲۱:۱۶
درمان معجزه انگیز خانگی گوش درد ۰۰:۰۱:۲۹
تسکین درد گوش با گیره لباس! ۰۰:۰۴:۳۱
۴
درمان آسان و ساده از وزوز گوش ۰۰:۰۵:۴۱
عفونت گوش میانی در کودکان ۰۰:۱۱:۱۸
۵
راهکار درمان درد گوش ۰۰:۰۰:۵۳

راهکار درمان درد گوش

۵
شکل گیری عفونت گوش ۰۰:۰۲:۵۲

شکل گیری عفونت گوش

۴
عفونت های گوش و دلایل آن ۰۰:۰۰:۵۳

عفونت های گوش و دلایل آن

۶

بستن