گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#قیمت نفت

اوپک مانع تشديد کاهش قيمت نفت شد

اوپک مانع تشدید کاهش قیمت نفت شد

اوپک مانع تشديد کاهش قيمت نفت شد

اوپک مانع تشدید کاهش قیمت نفت شد

اوپک مانع تشديد کاهش قيمت نفت شد

اوپک مانع تشدید کاهش قیمت نفت شد

قيمت جهاني نفت امروز 1397/12/27

قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۷/۱۲/۲۷