گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#قیمت ارز

چرا قيمت کالاها همپاي قيمت ارز کاهش نمي‌يابد؟

چرا قیمت کالاها همپای قیمت ارز کاهش نمی‌یابد؟

قيمت ارز مسافرتي امروز 97/09/21

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۰۹/۲۱