اخبار زلزله پایتخت - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلزله پایتخت

زلزله پايتخت، فضاي مجازي را هم لرزاند + فيلم

زلزله پایتخت، فضای مجازی را هم لرزاند + فیلم