اخبار زلزله تهران - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلزله تهران

پديده‌اي که زلزله تهران را شديد مي‌کند

پدیده‌ای که زلزله تهران را شدید می‌کند