اخبار زلزله البرز - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلزله البرز

زلزله البرز را لرزاند

زلزله البرز را لرزاند

زلزله البرز يک کشته و 56 مصدوم داشت

زلزله البرز یک کشته و ۵۶ مصدوم داشت

آخرين خبرها از تلفات زلزله البرز

آخرین خبرها از تلفات زلزله البرز

اعلام اسامي 58 مصدوم و يک فوتي زلزله البرز|

اعلام اسامی ۵۸ مصدوم و یک فوتی زلزله البرز|