گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#زلاتان

آث ميلان زلاتان را مي‌خرد

آث میلان زلاتان را می‌خرد

زلاتان در ليگ آمريکا ماندني شد

زلاتان در لیگ آمریکا ماندنی شد

زلاتان در ليگ آمريکا ماندني شد

زلاتان در لیگ آمریکا ماندنی شد

زلاتان در ليگ آمريکا ماندني شد

زلاتان در لیگ آمریکا ماندنی شد

يک ليورپولي جانشين زلاتان مي‌شود

یک لیورپولی جانشین زلاتان می‌شود

توقف مذاکرات ميلان با زلاتان

توقف مذاکرات میلان با زلاتان

طعنه زلاتان به رييس باشگاه رئال!

طعنه زلاتان به رییس باشگاه رئال!