خبرخوان تلکسیران يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
خبر مرگ اندی خواننده معروف / فوت و درگذشت اندی تایید شده است؟

خبر مرگ اندی خواننده معروف / فوت و درگذشت اندی تایید شده است؟

خبر درگذشت اندی در فضای مجازی پیچیده است.بر اساس اخبار آندرانیک مددیان ( اندی ) خواننده ایرانی، لحظاتی پیش بر اثر سانحه تصادف فوت کرده است.

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن