اخبار ترکیه - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

خبر فوری

#ترکیه

روزهاي بد اميري در سوپرليگ ترکيه

روزهای بد امیری در سوپرلیگ ترکیه

21 استاندار ترکيه برکنار شدند

۲۱ استاندار ترکیه برکنار شدند