خبر فوری

#برجام

مستند اربعین ساخته ناصر تقوایی ۰۰:۲۱:۱۶
درمان چرک گلو و گوش ۰۰:۰۲:۱۵

درمان چرک گلو و گوش

۳
درمان معجزه انگیز خانگی گوش درد ۰۰:۰۱:۲۹
تسکین درد گوش با گیره لباس! ۰۰:۰۴:۳۱
۴
درمان آسان و ساده از وزوز گوش ۰۰:۰۵:۴۱
عفونت گوش میانی در کودکان ۰۰:۱۱:۱۸
۵
راهکار درمان درد گوش ۰۰:۰۰:۵۳

راهکار درمان درد گوش

۵
شکل گیری عفونت گوش ۰۰:۰۲:۵۲

شکل گیری عفونت گوش

۵

بستن