گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

کوتاه شدن زمان پاسخ به استعلام سرمایه‌گذاری/زمان مولفه ای مهم در علم اقتصاد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

استاندار کرمان گفت: به منظور رونق تولید و سرعت‌دهی به روند سرمایه‌گذاری در این استان باید زمان پاسخ به استعلامات مربوطه در گردش کاری پنجره واحد اقتصادی کوتاه شود.

استاندار کرمان در هفدهمین نشست پنجره واحد سرمایه گذاری اظهارداشت: به منظور رونق تولید و سرعت دهی به روند سرمایه گذاری در این استان باید زمان پاسخگویی به استعلامات مربوطه در گردش کاری پنجره واحد اقتصادی حداکثر 2هفته باشد.

محمد جواد فدائی افزود: در امر سرمایه گذاری زمان به عنوان مولفه ای اساسی در علم اقتصاد مهم بوده و باید روند کار به لحاظ کمی و کیفی تسهیل شود.

فدائی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران و دستگاه های استعلام کننده باید استعلام یا درخواست خود را به دبیرخانه پنجره واحد سرمایه گذاری تحویل دهند و جوابیه خود را از طریق همین پنجره پیگیری کنند، اظهار داشت: ارباب رجوع هر پرونده در نشست پنجره حضور خواهد یافت .

استاندار همچنین گفت: سرمایه گذاران و دستگاه های استعلام کننده جوابیه خود را از طریق همین پنجره پیگیری کنند و نباید هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین نمایندگان دستگاه ها و سرمایه گذار انجام بگیرد.

پیشتر معاون هماهنگی، امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان گفته بود که از این به بعد دستگاه های اجرایی از پذیرش استعلام یا صدور مجوز از افراد و سرمایه گذاران به صورت مستقیم خودداری کرده و سرمایه گذاران و دستگاه های استعلام کننده باید استعلام یا درخواست خود را به دبیرخانه پنجره واحد سرمایه گذاری تحویل دهند.

منبع: گفتار نو