گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری خودرو

تولید اتوبوس کاهش یافت

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار خودرو

خرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین 46.1 درصد کاهش یافت.
پول‌نیوز - در این مدت تولید انواع اتوبوس از 141 دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به 76 دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نزولی بوده و از هشت دستگاه در خرداد ماه 1396 به یک دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز کاهش یافته و از 100 دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به 75 دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل نیز با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 32 دستگاه در خرداد ماه 1396 به صفر کاهش یافت.

تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از یک دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.
منبع: پول نیوز