گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سایر

پشتیبانی از طرح هایی که مشارکت مردم را به همراه دارد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سایر

استاندار زنجان، استان زنجان را یکی از قطب های کشاورزی منطقه توصیف کرد و گفت: باید از اجرای طرح هایی که با مشارکت مردم به توسعه فعالیت های کشاورزی منجر می شود حمایت و پشتیبانی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فتح اله حقیقی در دیدار مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، حمایت از طرح هایی که با مشارکت مستقیم مردم به دست خود مردم اجرا می شود را ضروری دانست و گفت: اگر چه راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی طرح نوینی نیست و سال هاست که مردم با مشارکت در این صندوق، در اجرای طرح های توسعه ای بخش کشاورزی مشارکت می کنند ولی هچنان باید از اجرای این طرح ها حمایت نمود.
وی بخش کشاورزی را یکی از محورهای توسعه استان برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت بخش کشاورزی، دولت آمادگی کامل دارد از اجرای طرح های مردمی در راستای توسعه بخش کشاورزی در استان زنجان حمایت کند.
در این دیدار مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، با اشاره به سوابق و تاریخچه ای از نحوه شکل گیری این صندوق و اقدامات انجام شده در استان های مختلف، تصویب قوانین تسهیل‌گر برای فعالیت صندوق های مردمی و حمایت های مالی دولت از سرمایه گذاری های انجام شده در این صندوق ها را بسیار موثر دانست و افزود: هر فعالیتی که با مشارکت مردم انجام شود، از پویایی و استحکام بالایی برخوردار خواهد بود و از آنجاییکه بیش از 51 درصد از سرمایه صندوق های توسعه بخش کشاورزی توسط مردم تامین می شود، فعالیت های آن مستمر و پویاست.
رضوی اردکانی در این دیدار، دریافت مجوز عاملیت در ارائه تسهیلات دولتی را یکی از کارکردهای صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی برشمرد و گفت: انجام فعالیت های بازرگانی، عاملیت صمدوق توسعه ملی در بخش کشاورزی و مشارکت با بانک های جهانی تحت پشتیبانی بانک مرکزی از دیگر کارکردها و مجوزهایی است که از سوی دولت برای فعالیت این صندوق ها صادر شده است.
وی با بیان اینکه 27 نوع از انواع صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان های مختلف کشور تشکیل و فعال شده است، اظهار کرد: صندوق های شهرستانی، صندوق فعالیت زنان و صندوق حوزه منابع طبیعی از دیگر انواع این صندوق بشمار می رود که هریک با قوانین ویژه ای با مشارکت مستقیم مردم در استان ها تشکیل و به تسهیل در بخش کشاورزی می پردازد.
این مقام مسئول، با بیان اینکه هم اکنون اعتباری بالغ بر 1600 میلیارد تومان از سرمایه های مشترک مردم و دولت در قالب صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان های مختلف به فعالیت می پردازند، ابراز امیدواری کرد: دولت با کمک استانداران و با اختصاص 5 درصد از سرجمع اعتبارات در هر یک از استان ها بعنوان مشارکت سهم دولتی، از این فعالیت ها حمایت جدی تری داشته باشد.addup.center