گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری کشاورزی

کمبودی در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ نداریم/تامین 20 میلیون دز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات انجام شده امسالهیچ کمبودی از نظر تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر مرتضی رضایی امروز سهشنبه در نشست هماهنگی بین استان های پرخطر از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با بیاناین که جمعیت موجود پرندگان کشور در بخش تخم گذار و مادر 65 میلیون قطعه است، پیشبینی کرد 80 هزار تن ماهانه تخم مرغ در کشور تولید شود.

وی بر نظارت و بازدید از واحدهای مرغ تخمگذار به ویژه در استان های پر خطر ازنظر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکید کرد و اظهار داشت: برای مقابله با اینبیماری تا کنون 30 میلیون دز واکسن وارد کشور و 8 میلیون و 700 هزار قطعه مرغتخمگذار واکسینه شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 20 میلیون دز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پردندگان درراه است و برنامه ریزی برای واکسینه کردن پنج میلیون قطعه پرنده تخمگذار صورتگرفته و بیشترین توزیع واکسن در 12 استان پرخطر انجام می شود.

رضایی البرز، آذربایجان شرقی، قزوین، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، فارس، خراسانرضوی، مازندارن، گیلان و گلستان را از استان های پرخطر به لحاظ بیماری آنفلوانزایفوق حاد پرندگان عنوان کرد و گفت: 90 درصد تولید تخم مرغ کشور در این 12 استانصورت می گیرد.

وی با بیان این که یک کارگروه مبارزه با این بیماری با حضور تمام ذینفعان ازجمله اتحادیه میهن، اتحادیه مرغ گوشتی کشور، سازمان دامپزشکی و دفتر امور طیور معاونتامور تولیدات دامی تشکیل شده است، اذعان داشت: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی، پیگیریتامین واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بررسی وضعیت جوجه ریزی در استان های پرخطر کشور، مدیریت تراکم طیور در این استان ها و ارزیابی و نظارت بر دستورالعمل هایصادره را از اقدامات این گروه به شمار می رود.

رضایی در عین حال کاهش کانون های بیماری، ارتقای سطح امنیت زیستی واحدها از طریقرفع نواقص، افزایش آگاهی بهره برداران، حمایت تشکل ها و مدیریت جوجه ریزی و تولیدرا از نتایج اجرای برنامه های ممیزی عنوان کرد.

وی در ادامه خواستار همکاری های عملیاتی و تعاملات بین بخشی در سطح استان هابرای پیشبرد برنامه ها در حوزه کنترل و مدیریت بیماری آنفلوانزا،ساماندهی واحدهای پرورش طیور غیرمجاز در کشورشد و گفت: سال گذشته بر اثر شیوع این بیماری در کشور 25 میلیون قطعهمرغ تخمگذار از بین رفت و خسارات زیادی به واحدهای تولید وارد شد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین پیش نویس سند ملی جامعصنعت طیور کشور خبر داد و اظهار داشت: این سند با هدف ارایه یک راهبرد و ترسیم چشمانداز آینده صنعت پرورش طیور کشور از طریق شناسایی چالش ها، نقاط ضعف و نقاط قوتدر این حوزه تدوین می شود.
addup.center