گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

واکنش قاسمی به گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا؛ دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه گفت: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا: دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیر قانونی یکجانبه فرامرزی، از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.

ادامه دارد…

منبع: هشتگ


addup.center