گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 98 ابلاغ شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی
- بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 ابلاغ شد.

محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 را ابلاغ کرد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص «احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398»، طی نامه شماره 200/98/6 در تاریخ 98/01/26 به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.
منبع: هشتگ


addup.center