گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

بیماری سوزاک در زنان، چیست و چه درمانی دارد؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سبک زندگی

بیماری سوزاک در زنان یکی از بیماریهای زنانه است که علایم و روشهای درمان مختلفی دارد.

بیماری سوزاک در زنان یکی از بیماریهای زنانه است که علایم و روشهای درمان مختلفی دارد. سوزاک در زنان پس از یک دوره نهفتگی 2 تا 8 روز، با علایمی مانند سوزش و تکرر ادرار خودش را نشان می دهد. علایم آن اغلب زودگذر و در اغلب موارد خفیف یا کاملا بدون علامت است. زنان جوان مبتلا به سوزش ادرار باید مورد معاینه لگنی قرار بگیرند تا در صورت وجود بیماری درمان شوند.

سوزاک در زنان و اورتریت
به گزارش مجله پزشکی آسان طب سوزاک در زنان پس از یک دوره نهفتگی 2 تا 8 روز، اغلب به صورت سوزش و تکرر ادرار تظاهر می کند. این اورتریت اغلب زودگذر و در اغلب موارد خفیف یا کاملا بدون علامت است و در اکثر اوقات به یک سیستیت نسبت داده می شود. لذا زنان جوان مبتلا به سوزش ادرار بایستی مورد معاینه لگنی قرار گیرند. فشار دادن پیشابراه از دیواره قدامی واژن به طرف سمفیزپوبیس ممکنست ترشحات پیشابراهی را نشان دهد که جهت رنگ آمیزی گرم و کشت فرستاده می شود. زنان جوانی که پیوری و نشانه های بالینی داشته اند، ولی کشت ادرار آنها استریل گزارش داده شده است باید از نظر عفونت گونوککی و کلامیدیائی بررسی گردند.
علایم حاد اورتریت در زنان ممکنست خود به خود و یا با درمان ناکافی توسط سولفامیدها یا داروهای ضد عفونی کننده ادراری فروکش کند.

سوزاک در زنان و آندوسرویسیت
در کمتر از 50 درصد زنان مبتلا با علایم بالینی همراه می باشد. عفونت گنوکوکی می تواند موجب افزایش ترشح واژینال یا دیزوری، تکرر ادرار، حساسیت فرج، مقاربت دردناک و خونریزی قاعدگی نامرتب گردد. در امتحان وازینال اغلب ترشح چرکی غلیظ از کانال سرویکال مشاهده می گردد. افزایش ترشح واژینال و سوزش ادرار 5 تا 10 روز بعد از مقاربت می تواند نشانه یک عفونت گونککی باشد.
بارتولینیت در افرادی که در سنین فعالیت جنسی قرار دارند باید دقیقا از نظر سوزاک زنان مورد بررسی قرار گیرد. عفونت مجرای ادرار، رکتال و حلق به ندرت منجر به عوارض موضعی در زنان می شود، ولی سالپنزیت تقریبا در 20 درصد موارد سرویسیت سوزاکی دیده می شود.
شروع سالپنژیت، حاد و با تب و درد قسمت تحتانی شکم تظاهر می نماید. در معاینه فیزیکی معمولا حساسیت قسمت تحتانی شکم، ایجاد درد با حرکت دادن گردن رحم و حساسیت ضمائم رحم جلب نظر می کند.
شواهدی در دست است که عفونت گونککی آندوسرویکس با ایجاد زایمان زودرس یا طولانی شدن زمان زایمان سبب افزایش میزان مرگ ومیر جنین می گردد.

سوزاک در زنان و آماسی لگن
انتشار عفونت از آندوسرویکس به آندومتر رحم، لوله های فالوپ، سطح تخمدان و صفاق یکی از عوارض مهم عفونت سوزاکی است که احتمالا در 15 درصد از زنان مبتلا دیده می شود. درد مبهم یا به طور اتفاقی کرامپ در ناحیه تحتانی شکم که گاهی اوقات با عادت ماهیانه شروع یا تشدید می گردد در بیش از 90 درصد زنان مبتلا وجود دارد. افزایش مختصر در ترشحات واژینال، بی نظمی در عادت ماهیانه و دیزوری در ده درصد بیماران، مشاهده می شود. حساسیت لوله رحم و تخمدان در امتحان واژینال در اکثر موارد و تب و توده حساس مشاهده می شود. حساسیت لوله رحم و تخمدان در امتحان واژینال در اکثر موارد و تب و توده حساس قابل لمس در آدنکس در نیمی از بیماران وجود دارد. لمس گردن رحم دردناک است.
PID اغلب عود کننده بوده و احتمال عقیمی یا زایمان خارج رحمی در این موارد افزایش می یابد. یک حمله بیماری آماسی لگن موجب عقیمی در 15 درصد بیماران مبتلا خواهد شد و مسلما با افزایش دفعات ابتلا، احتمال بروز این عوارض بیشتر می گردد. در حمله اولیه PID می توان در هشتاد درصد موارد گونوکک را از ترشحات سرویکس جدا کرد، ولی در عودهای بعدی میزان کشت مثبت به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد.