گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سبک زندگی

پسرم هنوز راه نمیره، مشکل خاصی داره؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سبک زندگی

پسر من یک سالشه چهار دسته پا و راه نمیره، از 10 ماهگی نشست ولی هیچ تلاشی? برای ایستادن نداره ممکنه مشکل خاصی داشته ب?اشه یا نه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر من یک سالشه چهار دسته پا و راه نمیره، از 10 ماهگی نشست ولی هیچ تلاشی? برای ایستادن نداره ممکنه مشکل خاصی داشته ب?اشه یا نه؟
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
 دوست گرامی به نظر می رسد حرکات بچه با تاخیر اتفاق افتاده است ، بهتر است برای معاینه دقیق? به متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنید تا اطمینان حاصل کنید.


addup.center