گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

بازار کاغذ ایران در دست برادران طهرانی و خوش‌بین/ ارمغان گستر نوید و نگارگستر هامون 33/7 میلیون دلار ارز 4200 برای واردات کاغذ گرفته‌اند

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

بررسی خبرنگار نود اقتصادی نشان می‌دهد طی یکسال اخیر دو شرکت ارمغان گستر نوید و نگارگستر هامون 33/7 میلیون دلار ارز 4200 برای واردات کاغذ گرفته‌اند. این درحالی است که قیمت کاغذ طی یکسال اخیر 353 درصد رشد داشته است.

به گزارش نود اقتصادی بررسی خبرنگار نود اقتصادی نشان می دهد طی یکسال اخیر دو شرکت ارمغان گستر نوید و نگارگستر هامون 33/7 میلیون دلار ارز 4200 برای واردات کاغذ گرفته اند. این درحالی است که قیمت کاغذ طی یکسال اخیر 353 درصد رشد داشته است.

بررسی ها نشان می دهد برادران طهرانی با شرکت ارمغان گستر نوید و برادران خوش بین با شرکت نگارگستر هامون کل بازار کاغذ روزنامه را در دست دارند.

قابل ذکر است قیمت کاغذ از مرداد سال گذشته که وزارت ارشاد چندین واردکننده ازجمله این دو شرکت را به صورت انحصاری مسئول واردات کاغذ کرده، حدود 300 درصد رشد داشته است.