گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

از 36 هزار کارت بازرگانی فقط 1.5 درصد دست شرکت‌های عمومی است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

بررسی خبرنگار نود اقتصادی نشان می‌دهد از مجموع 36 هزار و 375 کارت بازرگانی در کشور، 10هزار و 193 کارت مربوط به اشخاص حقیقی و 26هزار و 182 کارت نیز مربوط به شرکت‌ها است.

نود اقتصادی - بررسی خبرنگار نود اقتصادی نشان می دهد از مجموع 36 هزار و 375 کارت بازرگانی در کشور، 10هزار و 193 کارت مربوط به اشخاص حقیقی و 26هزار و 182 کارت نیز مربوط به شرکت ها است. همچنین از مجموع 26 هزار و 182 کارت بازرگانی شرکت ها، تعداد 25 هزار و 663 کارت مربوط به شرکت های خصوصی و 520 مورد آن مربوط به شرکت های دولتی، عمومی و شرکتهای حمایتی است. بر این اساس با توجه به سهم 1/5 درصدی شرکتهای دولتی و عمومی در کارتهای بازرگانی این ادعای برخی از اعضای اتاق بازرگانی که می گویند واردات و صادارت در دست بخش خصوصی نیست و دولت و نهادها در امر تجارت خارجی نقش زیادی دارند، کاملا ادعای فاقد اعتبار است.addup.center