خبرخوان تلکسیران پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

با دستور رئیس جمهور: کمیته ای ۴ نفره، مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاهها شد

گروه خبری سیاسی


به دستور رئیس جمهوری کمیته چهارنفره ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

 بر اساس این دستور، وزرای کشور،اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.لینک کوتاه : https://goo.gl/n26NDy
با دستور رئیس جمهور: کمیته ای ۴ نفره، مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاهها شد

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن