گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

سیسی دستورعفو332زندانی راصادرکرد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

رئیس جمهوری مصر حکمی را مبنی بر عفو 332 زندانی صادر کرد.
ناطقان: به نقل از الشروق، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر حکم عفو 332 زندانی از میان جوانان و افرادی که حکم‌های قضائی نهائی در حق آنها صادر شده بود، صادر کرد.

در میان افرادی که مشمول عفو ریاست جمهوری شده‌اند، اندور ناصف نصحی صلیب و اسلام فواد محمد ابراهیم قاسم هستند که این دو شخص از حزب الدستور بوده که در پرونده‌های برگزاری تظاهرات، متهم شناخته شده بودند.
منبع: ناطقان