گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

شکایت صدمیلیون دلاری به علت نقص نرم افزاری بوئینگ 737 مکس


انجمن خلبانان شرکت هواپیمایی جنوب غرب (سوت وست) با تنظیم شکایتی بر علیه شرکت بوئینگ خواستار دریافت غرامت صدمیلیون دلاری از آن به علت نقص نرم افزاری هواپیماهای 737 مکس شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، این شرکت هواپیمایی در دادخواست خود مدعی شده که هواپیمای 737 مکس برای خلبانان شرکت یادشده بسیار مشکل آفرین بوده و لغو پروازهای برنامه ریزی شده با این هواپیما موجب خسارتی 30 هزار دلاری به هر یک از خلبانان شرکت مذکور شده است.

در شکایت تنظیم شده همچنین تصریح شده که بوئینگ به طور عمدی شرکت هواپیمایی جنوب شرق و خلبانانش را گمراه کرده تا آنها در مورد مشکلات نرم افزاری و نقص های سیستم ناوبری آن چیزی نفهمند. به گفته خلبانان سوت وست بوئینگ ادعا کرده بود که هواپیمای 737 محصول ارزشمندی است که پرواز با آن مشابه پرواز با هواپیماهای 737 است، اما در عمل این هواپیما باعث مرگ 346 مسافر شده است.

شکایت یادشده تقدیم دادگاهی در دالاس تگزاس شده و در آن آمده که بوئینگ به علت عرضه شتابزده این هواپیما به بازار و بی توجهی به برخی نکات در زمینه طراحی و مهندسی هواپیمای یادشده مقصر بوده و باید پاسخگو بوده و غرامت بپردازد.

کد خبر 4741658
منبع: مهر