گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری حوادث

کشته شدن 17 نظامی نیجر در مرز با مالی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار حوادث

دست کم 17 نظامی نیجر در یک شبیخون در نزدیکی مرز این کشور با مالی کشته شدند.
به گزارش فانوس، دست کم 17 نظامی نیجر در یک شبیخون در نزدیکی مرز این کشور با مالی کشته و 11 نفر دیگر از آنان ناپدید شدند.

ابورحمان زکریا، سخنگوی دولت نیجر روز چهارشنبه گفت: این حمله روز سه شنبه و در نزدیکی شهر تونگو تونگو روی داد.

نیرو‌های یک گروه وابسته به داعش در اکتبر 2017 در شبیخونی در همین منطقه چهار نظامی آمریکایی و چهار نظامی نیجری را کشتند.

منبع: فانوس


addup.center