گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

سیاست های فعلی بانک مرکزی آمریکا خطر رکود را افزایش می دهد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

سایت طلا : رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس هشدار داده است که مسیر سیاست های فعلی فدرال ررزو آمریکا موجب افزایش چشمگیر خطر رکود اقتصادی خواهد شد.

به گزارش رویترز، جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفت: سیاست های پولی فعلی فدرال رزرو موجب افزایش ریسک رکود اقتصادی خواهد شد. افزایش غیر منتظره رشد اقتصادی آمریکا می تواند در ادامه با رکود بی سابقه ای همراه باشد.

بر اساس این گزارش وی افزود: کاهش مالیات ها و افزایش هزینه های دولتی از یک سو و سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر زیادی بر افزایش چشمگیر رشد اقتصادی آمریکا داشته ولی این یک روند همیشگی و باثبات نخواهد بود.

فدرال رزرو آمریکا ظاهرا قصد دارد نرخ بهره را تا سال 2020 میلادی به 3.40 درصد افزایش دهد.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادی 3 درصدی و نرخ بیکاری 3.7 درصدی که پایین ترین رقم در 50 سال اخیر است، به شدت بی ثبات و شکننده است و احتمالا منجر به افزایش شدید تورم خواهد شد.

بولارد گفت: هرگونه افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی تنها موجب تشدید خطر رکود اقتصادی در آینده نزدیک خواهد شد.

اظهارات بولارد در شرایطی است که متن مذاکرات نشست سپتامبر فدرال رزرو نشان می دهد که سیاستگذاران پولی آمریکا از افزایش نرخ بهره تا پایام 2019 میلادی حمایت می کنند.

منبع: طلا


addup.center