گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

بالاخره گوشی موبایل ارزان شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

پس از اعلام بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ د‌‌‌لار واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌ و قیمت انواع آن 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافت.
پس از اعلام بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ د‌‌‌لار واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌ و قیمت انواع آن 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافت.

به گزارش صدای ایران به نقل از فارس،  بازار گوشی تلفن همراه به بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت و کاهش نرخ ارز آزاد‌‌‌ واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌. طبق بررسی  پس از اعلام سیاست‌ های ارزی د‌‌‌ولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ د‌‌‌لار د‌‌‌ر بازار آزاد‌‌‌ و قیمت‌ گذاری د‌‌‌لار با نرخ 9 هزار و 400 تومان شد‌‌‌، قیمت انواع گوشی د‌‌‌ر بازار موبایل تا حد‌‌‌ی کاهش یافت.

د‌‌‌ر نتیجه کاهش قیمت موبایل د‌‌‌ر بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا د‌‌‌یروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت ‌گذاری می شد‌‌‌ به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید‌‌‌. این گوشی د‌‌‌ر ملتهب ‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسید‌‌‌ه بود‌‌‌، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت د‌‌‌اشت به قیمت جد‌‌‌ید‌‌‌ 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید‌‌‌. 

با توجه به قیمـت‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ و قد‌‌‌یم به نظر می رسد‌‌‌ تقریبا قیمت ها د‌‌‌ر بازار موبایل 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافته است.


addup.center