گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

داروی لاغری نداریم

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تبلیغات داروهای لاغری، گفت: بسیاری از محصولاتی که با نام دارو معرفی می شوند در واقع دارو نیستند، بلکه مکمل یا فراورده های غذایی‌اند که اگر مجوز نداشته باشند جعلی و تقلبی محسوب می‌شوند.
داروی لاغری نداریم
شعارسال: دکتر کیانوش جهانپور در یک برنامه رادیویی درباره تبلیغ فرآورده‌هاییبا عنوان داروهای لاغری، گفت: باید توجه کرد که بیش از یک تا دو قلم دارویی که بهنوعی بتواند در لاغری اثرگذار بوده و شواهد و مدارک علمی و فنی مبنی بر موثر بودنرا نیز دارا باشد، در دنیا وجود نداشته که آن هم با ضوابط و شرایط خاص و با مدتمحدود مصرف می شود.

وی افزود: متاسفانه هر آنچه که در حوزه لاغری به عنوان دارو مورد بحثقرار می گیرد، دارای عوارض بوده و بر همین اساس مورد تایید محافل علمی قرار نگرفتهو مدارک متقنی ندارند. البته در مواردی مکمل‌هایی را می‌بینیم که نه شواهد علمیدرباره آنها وجود ندارد و نه تاثیر خیلی قوی دارند. این مکمل‌ها در اشکال داروییموجودند، اما دارو نیستند و ممکن است انواع مختلف آنها در بازار وجود داشته باشد.

جهانپور با بیان اینکه ادعاهایی که درباره تاثیرگذاری مکمل‌ها مطرح می‌شود با واقعیت فاصله دارد، ادامه داد: محصولات دیگریشامل برخی فراورده‌های غذایی، طبیعی یا سنتی نیز هستند که متاسفانه در سال‌های اخیردر کشور ما تبلیغات کاذب و اغواگرانه‌ای را حول خودشان شکل داده‌اند که شاید اینتبلیغات هم با واقعیت فاصله بسیار زیادی داشته باشند.

وی افزود: آنچه مهم است، این است که اغلب این محصولات دارو نیستند وآنهایی که مجوز دارند هم لزوما به میزان کافی برای لاغری از نظر اثرگذاری و اثربخشیقابل اطمینان نیستندو در عین حال در مواردی می‌بینیم که برخی از این مکمل‌ها اساسامجوز هم ندارند و از مبادی غیر رسمی وارد می‌شوند و به هیچ وجه تحت نظارت سازمان‌هایمسئول از جمله سازمان غذا و دارو وارد کشور نمی‌شوند که این موارد هم عوارض خاصخودشان را دارند. باید توجه کرد که بسیاری از این محصولات غیرمجاز جعلی و تقلبیبوده و یا از مواد آسیب‌رسان به سلامت در تهیه آنها استفاده می‌شود که شاید بتواندبه کاهش اشتها و وزن در یک دوره زمانی بینجامد، اما قاعدتا عوارض آن بیشتر از فوایدشخواهد بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در ارائه راه حل برای استفاده از محصولاتلاغری، گفت: یک راه حل کلی این است که اگر این محصولات دارو محسوب می‌شوند، حتماباید توسط پزشک متخصص تجویز شده باشند. ما به هیچ وجه دارویی نداریم که اجازه تبلیغاتداشته باشد؛ چرا که اساسا تبلیغات دارو در کشور ما و حتی در بسیاری دیگر از کشورهایدنیا ممنوع است. اگر هم این محصولات مکمل هستند حداقل باید با مشاوره پزشک یاکارشناس تغذیه تجویز شده باشند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در این زمینه بحث شناسه اصالت کالا است.باید توجه کرد که بازاری که به نام بازار مکمل‌ها یا فراورده‌های لاغری و کاهشاشتها در کشور ما وجود دارد و حتی شاید عالم‌گیر هم باشد، با مساله قاچاق، تقلب و یاجعلی بودن محصولات مواجه است. بر این اساس بعد از تهیه این محصولات، اصالت کلا،اولین نکته ای است که روی هر کالای سلامت محور از جمله مکمل‌ها و فراورده‌های طبیعیو سنتی مجازی قابل استعلام است. اولین مرحله استعلام الصاق برچسب اصالت کالا بر رویمحصول است و دومین مرحله این است که اگر محصولی این برچسب را نیز دارا بود از طریقسامانه پیامکی 20008822 و یا سایت اینترنتیhttp://support.ttac.ir/یا از طریق اپلیکیشن Ttacاین استعلام صورت بگیرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخانتشار: 17 آبان 1397 ، کدخبر: 97081708086 ، www.isna.ir

منبع: شعار سال
آسیاتک