گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری فرهنگی هنری

تعمدی در بنر 13 آبان نبود


با این حال، روابط عمومی این شورا با استناد به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها افزوده است: 'این که طرح بنر از طرف شورای هماهنگی تبلیغات به آن‌ها (شهرداری) داده شده و با اعتمادی که داشته اند نسبت به چاپ و نصب آن اقدام کرده اند، خود بیانگر این موضوع است که بنر فوق توسط شورای هماهنگی نه طراحی، نه چاپ و نه نصب شده است
شعارسال:با این حال، روابطعمومی این شورا با استناد به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها افزوده است: 'این کهطرح بنر از طرف شورای هماهنگی تبلیغات به آن‌ها (شهرداری) داده شده و با اعتمادی کهداشته اند نسبت به چاپ و نصب آن اقدام کرده اند، خود بیانگر این موضوع است که بنر فوقتوسط شورای هماهنگی نه طراحی، نه چاپ و نه نصب شده است. '

روابط عمومی شورایهماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس در پاسخ به واکنش کاربران فضای مجازی به اشتباهاملایی بنر 13 آباندر شهر شیراز اعلام کرد که هیچ نقشی در طراحی آن نداشته و هیچ تعمدی هم در این کارنبوده است.

در آستانه راهپیمایی باشکوه روز13 آبانمردم شیراز عکس بنری در فضای مجازی منتشر شد که حاوی جمله انگلیسی DAWN WITH U.S.A )به معنی سپیده دم با آمریکا) به جای DOWNWITH U.S.A )مرگبر آمریکا) بود که این امر واکنش منفی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت. شورایتبلیغات اسلامی: تعمدی در بنر 13 آباننبود به دنبال آن که شهرداری شیراز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این بنر توسط دیگر سازمان‌هایتبلیغاتی تهیه شده است، نگاه‌ها به سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان دوخته شدکه نشان آن در این بنر آمده بود.

با این حال، روابطعمومی این شورا با استناد به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها افزوده است: 'این کهطرح بنر از طرف شورای هماهنگی تبلیغات به آن‌ها (شهرداری) داده شده و با اعتمادی کهداشته اند نسبت به چاپ و نصب آن اقدام کرده اند، خود بیانگر این موضوع است که بنر فوقتوسط شورای هماهنگی نه طراحی، نه چاپ و نه نصب شده است.

' در این اطلاعیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامیفارس اشاره‌ای به این موضوع نداشته است که اگر این شورا، بنر را طراحی نکرده است، کدامارگان یا نهاد یا شرکت این بنر را طراحی کرده و دارای مسئولیت در این زمینه است. درتوضیحات روابط عمومی این شورا آمده است: ' شهرداری شیراز به عنوان وظیفه و جهت اطلاعرسانی بهتر، نسبت به تغییر سایز طرح و بازطراحی آن برای نصب بر روی پل هوایی اقدامنموده و قطعا کم توجهی به محتوا در چاپ و نصب موجب بروز این موضوع شده است. '

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعیدر واکنش به این اطلاعیه اعلام کردند که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان که اینبنر را در اختیار شهرداری شیراز قرار داده است، در این اطلاعیه حاضر به پذیرش مسئولیتخود در قبال نظارت بر طرح بنر نشده است.

سکوت و عدم موضعگیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس درباره اشتباه صورت گرفته در بنر 13 آبان از دیگر محور‌های انتقادی کاربرانشبکه‌های اجتماعی از این شورا بود.

روابط عمومی این شورا در این بارهتوضیح داده است: 'اگر این نهاد تاکنون سکوت نموده و به موضوع دامن نزده است صرفا بهخاطر این بوده که به واسطه یک اشتباه کوچک زحمات دلسوزانه عزیزان در دیگر دستگاه‌هانادیده گرفته نشده و موجب دلسردی خادمان به انقلاب نگردد.

'در بخش دیگری از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس آمده است: 'بر اساستحقیقات به عمل آمده و قرائن قطعی موجود، در درج متن لاتین مورد اعتراض مؤمنین هیچگونه تعمدی توسط هیچ نهاد یا دستگاهی صورت نگرفته است.

' در این اطلاعیه همچنین قدردانی از حضور باشکوهمردم در راهپیمایی 13 آّبانآمده است: 'در بین صد‌ها مورد تبلیغات محیطی اعم از پلاکارد، بنر، پوستر، تراکت و کارتنپلاست که صورت گرفته است، در چینش عبارت لاتین یکی از بنر‌ها به صورتغیر عمد اشتباهی توسط یکی از دستگاه‌های همکار صورت گرفت که در اولین فرصت اصلاح شد.' شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس افزوده است: 'از همه دوستان انقلاب استدعادارد تا از گسترش بدبینی به فرزندان انقلاب و امام جلوگیری نموده و در شرایط فعلی کهدشمن به دنبال ایجاد شکاف در خطوط مبارزه با استکبار است در انسجام بیشتر جبهه انقلاب،بذل مساعی مضاعف معمول گردد.

'پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز شامگاه یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد کهبنر 13 آبان توسط سایر سازمان‌های تبلیغاتی تهیهشده و شهرداری در این فرایند، دخالتی نداشته است. در این اطلاعیه آمده است: شهرداریاین شهر در راستای برگزاری هر چه باشکوه‌تر روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز اقدام به انجام تبلیغات محیطی با مضامین مرتبط با یوم الله 13 آبان کرده است.

این اطلاعیه می‌افزاید:مجموعه شهرداری شیراز اقدام به چاپ و نصب بیش از 65 بنر در سطح بیلبورد‌ها و عرشه‌های پل، داربستها، استند‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مسیر راهپیمایی باشکوه روز دانش آموز و... کرده که بدون مشکل انجام شده است.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت فرارو، تاریخ انتشار16آبان 97، کدخبر: 379514، fararu.comwww.

منبع: شعار سال


addup.center