گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

افزایش بی اعتمادی به اروپانتیجه طولانی شدن اجرای مکانیزم مالی است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

سخنگوی اسبق وزارتخارجه اقدامات اجرایی اروپا در قبال تحریم های آمریکا را مایوس کننده خواند و گفت: طولانی شدن اجرای مکانیزم مالی اروپا موجب افزایش بی اعتمادی به آنها نزدمردم ومسئولین مامی‌شود

شعارسال:سخنگوی اسبق وزارتخارجهاقدامات اجرایی اروپا در قبال تحریم های آمریکا را مایوس کننده خواند و گفت: طولانیشدن اجرای مکانیزم مالی اروپا موجب افزایش بی اعتمادی به آنها نزدمردم ومسئولین مامی‌شود.

سید محمدعلی حسینیسفیر اسبق ایران در ایتالیا ، در پاسخ به این سوال که اروپاچه نقشی می تواند در کمک به ایران در دوران تحریم ها داشته باشد، اظهارداشت: اروپابه دلیل ظرفیت ها و امکاناتی که از آن برخوردار است، می تواند نقش مثبت و موثری رادر جهت مقابله با یکجانبه گرایی و قانون گریزی آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادیایفا و از این طریق به رشد و تقویت دیپلماسی چند جانبه بین المللی نیز کمک کند.

وی گفت: مواضع اتحادیهاروپا در قبال خروج آمریکا از برجام و همچنین بازگرداندن تحریم ها، در بعد کلامی وشفاهی مثبت و شایسته استقبال اما در بُعد اجرایی و اقدام، بسیار کند و مایوس کنندهبوده است. اروپائیان می دانند که صدور بیانیه های سیاسی، هر چند مثبت و مطلوب باشد،دایره تاثیر آن اما محدود و در چارچوب تکالیف اجرایی و برجامی اروپا در حوزه اقتصادی،بانکی و مالی، غیرملموس و نامحسوس است. این مسئله به اضافه طولانی شدن روند تهیه بستهپیشنهادی اروپا، موجب افزایش بی اعتمادی و بی اعتباری اروپا در نزد مردم و مسئولینکشور خواهد شد، امری که نه مطلوب ایران است و نه به نفع و مصلحت اروپایی ها است.

حسینی افزود: گرچهبنای جمهوری اسلامی دلگرم شدن و اتکاء به وعده های طرف های خارجی از جمله اروپائیاننبوده و نیست اما هوشمندی مقامات ذیربط ایرانی ایجاب می کند با رصد و ارزیابی تعهداتطرف های خارجی و میزان اجرایی شدن آنها، روابط خارجی کشور را تنظیم و متوازن سازند.

سفیر اسبق ایراندر ایتالیا تصریح کرد: نکته دیگری که بهتر است اروپا مورد توجه قرار دهد، مقابله ویا مدیریت دخالت های شیطنت آمیز و هدفمند رژیم صهیونیستی و فرقه تروریستی منافقین درروابط قابل توسعه ایران و اروپا است. آنچه که طی ماه های اخیر از سوی تعدادی از اعضایاتحادیه اروپا نسبت به برخی از دیپلمات هایجمهوری اسلامی انجام گرفته، حکایت از غفلت طرف‌های اروپایی نسبت به این ترفند شیطنتآمیز دارد و چنانچه مورد توجه جدی قرار نگیرد می تواند به روند جاری مذاکرات و رایزنیها صدماتی وارد کند.

وی در پاسخ به اینسوال که آیا آمریکا می تواند با سیاست تحریم و فشار، تغییری در رویه و رفتار اصولیایران ایجاد کند و یا ایران را به زعم خود پای میز مذاکره بکشاند؟ گفت: سیاستی که آمریکایزمان ترامپ در پیش گرفته، سیاست شکست خورده ای است که روسای جمهور سابق آمریکا آن رابارها آزمودند و تحت عناوین مختلف از جمله تحریم های هوشمند و فلج کننده بر ملت ایرانتحمیل کردند و البته هرگز به نتیجه مطلوب هم نرسیدند و آقای ترامپ باید توجه کند کهجمهوری اسلامی ایران در زمانی تلاش های آمریکا را ناکام ساخت و روسای جمهور سابق آنکشور را مجبور به کنارگذاشتن تمامی گزینه های روی میز، بجز گزینه «مذاکره» کرد که آمریکادر میان کشورهای دنیا تا این حد منزوی و مطرود و در میان افکار عمومی جهان تا این اندازهمنفور نبود.

حسینی در پایان خاطرنشانکرد: اساسا زبان قلدری، توهین و یاِغی‌گری که روسای جمهور آمریکا همواره در قبال ملتباغیرت و شریف ایران طی چهل سال گذشته به کار گرفته اند، بر توان مقاومت و انگیزه ایستادگیو وحدت و انسجام ملی آنان افزوده و شکست و عقب نشینی را بر اردوگاه دشمن تحمیل کردهاست. آقای ترامپ با عهدشکنی ها و بداخلاقی های مکرر و رفتار و منش بدور از نزاکت خودموجب شده این بار گزینه مذاکره نیز از روی میز حذف و به کناری گذاشته شود.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار16آبان 97، کدخبر:4451986 ، www.mehrnews.com

منبع: شعار سال


addup.center