گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری آخرین اخبار

موگرینی: با قدرت از دیوان کیفری حمایت می‌کنیم

  1. صفحه اصلی
  2. آخرین اخبار

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدهای اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا علیه «دیوان بین‌المللی کیفری» تأکید کرد، اتحادیه اروپا با قدرت به حمایت خود از این دیوان ادامه می‌دهد.

شعارسال:مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنشبه تهدیدهای اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا علیه «دیوان بین‌المللی کیفری» تأکیدکرد، اتحادیه اروپا با قدرت به حمایت خود از این دیوان ادامه می‌دهد.

«فدریکا موگرینی» مسئولسیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (پنجشنبه) تأکید کرد، این اتحادیه همچنان بهحمایت‌ خود از «دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) ادامهخواهد داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز درواکنش به اظهارات اخیر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید این مطلب را عنوانکرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه تهدیدکرد در صورتی که دادگاه بین‌المللی کیفری شهروندان آمریکا و متحدان این کشور راتحت تعقیب قرار دهد، آن را تحریم خواهد کرد.

بر اساس گزارش وبسایت شورای اروپا، موگرینیضمن قرائت بیانیه پایانی جلسه امروز نمایندگان اروپا با کنایه به اظهارات اخیربولتون گفت: «وجود دیوان بین‌المللی کیفری زیر سوال برده شده، اما نه از جانباتحادیه اروپا.

وی پس از آنکه با تأیید حضار در جلسه مواجهشد، ادامه داد: «ما قویا و به طور کامل به حمایت از دیوان بین‌المللی کیفری ادامهمی‌دهیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود:«دادگستری، مبنای اصلی آشتی و سازش است و مسئولیت‌پذیری برای ایجاد صلح ضروری است.

تهدید مشاور امنیت ملی دولت آمریکا علیهدیوان بین‌المللی کیفری برای جلوگیری از تحقیق‌ احتمالی این دیوان علیه واشنگتن وتل‌آویو، واکنش این نهاد بین‌المللی را به دنبال داشته است.

این نهاد در واکنش به این تهدید بیانیه‌ایصادر و اعلام کرد که کار دیوان بدون تاثیرپذیری از تهدیدهای اخیر، ادامه خواهدیافت. دیوان بین‌المللی کیفری همچنین تصریح کرد که یک نهاد مستقل و بیطرف بین‌المللیاست و حمایت 123 کشور در جهان را در اختیار دارد.

دیوان بین‌المللی کیفری در سال 2002 با هدف تحت تعقیب قرار دادن عاملان جنایات جنگی تأسیس شد، اماکشورهایی چون آمریکا، روسیه و چین از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند.

تحریم مالی، ممانعت از ورود قضات و دادستان‌هایدیوان به آمریکا و پیگرد حقوقی مقامات دیوان از جمله تهدیداتی است که بولتون، علیهاین دیوان که عمدتا وظیفه رسیدگی به جرایم مربوط به نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت وجنایات جنگی را بر عهده دارد، مطرح کرده است.

پیش از این نیز در خبرها آمده بود کهآمریکا به طور خاص درباره تحقیق دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنگ افغانستان واقدامات ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نگران است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار22شهریور97، کد خبر: 13970622000457،www.farsnews.com

منبع: شعار سال


addup.center